Privacy policy

Privacy policy Algemene bouwonderneming Demeyer BVBA

Algemene bouwonderneming Demeyer BVBA, gevestigd, Kwadeplasstraat 83 – 8020 Oostkamp – België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Algemene bouwonderneming Demeyer BVBA
Telefoonnummer : +32 50 82 59 13
E-mailadres : kenny@dm-zwembaden.be
Adres : Kwadeplasstraat 83 – 8020 Oostkamp – België

Functionaris Gegevensbescherming
Kenny Demeyer is de Functionaris Gegevensbescherming van Algemene bouwonderneming Demeyer BVBA. Hij is te bereiken via kenny@dm-zwembaden.be

Persoonsgegevens die wij verwerken
Algemene bouwonderneming Demeyer BVBA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kenny@dm-zwembaden.be dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Algemene bouwonderneming Demeyer BVBA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Algemene bouwonderneming Demeyer BVBA neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Algemene bouwonderneming Demeyer BVBA) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Algemene bouwonderneming Demeyer BVBA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


Persoonsgegevens

Duur

Reden

Voornaam

Permanent

Beheren van uw vragen in verband met ons aanbod.

Familienaam

Permanent

Beheren van uw vragen in verband met ons aanbod.

E-mailadres

Permanent

Beheren van uw vragen in verband met ons aanbod.

Externe websites
Op de website vind je een aantal links naar andere websites. Hoewel met zorg uitgezocht, zijn we niet verantwoordelijk voor de verwerking van je Persoonlijke gegevens door deze websites. Onze voorwaarden en deze Privacyverklaring zijn daarom niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

Sociale media
Op onze website tref je mogelijk social plug-ins aan voor verschillende sociale netwerkplatformen. Als je ervoor kiest om te verbinden met een sociaal netwerk wordt je activiteit op onze website beschikbaar gemaakt voor sociale netwerken, zoals Facebook. Als je bent ingelogd op een van deze sociale netwerken tijdens je bezoek aan onze website of dan kan het zijn dat deze informatie door het sociale netwerk wordt toegevoegd aan je betreffende netwerkprofiel. Gebruik je een van de social plug-ins, dan wordt deze informatie verstuurd naar het sociale netwerk. Als je niet wilt dat een dergelijke overdracht van gegevens plaatsvindt, log dan uit van je sociale netwerk, voordat je onze website bezoekt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Algemene bouwonderneming Demeyer BVBA verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Algemene bouwonderneming Demeyer BVBA gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Le Rideux gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: http://www.youronlinechoices.com/be-nl/

Gelieve er rekening mee te houden dat ook derde partijen (zoals reclamenetwerken en externe dienstenverleners die bijvoorbeeld het webverkeer analyseren) cookies kunnen gebruiken waarover wij geen controle hebben. Het gaat in deze gevallen meestal om analytische cookies, prestatiecookies of targetingcookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Algemene bouwonderneming Demeyer BVBA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kenny@dm-zwembaden.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort en uw paspoortnummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Algemene bouwonderneming Demeyer BVBA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de de autoriteit Gegevensbescherming via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Algemene bouwonderneming Demeyer BVBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via kenny@dm-zwembaden.be